1. Home /
  2. Trending Topics /
  3. IORP II

IORP II

Institutions for Occupational Retirement Provision (IORP II) is de nieuwe richtlijn voor pensioenfondsen. Op 13 januari 2019 trad de richtlijn in de Nederlandse wet in werking. Deze nieuwe richtlijn heeft op Nederlandse pensioenfondsen en premie-pensioeninstellingen een flinke impact.

Deel op  

In welke sector bent u geïnteresseerd?

Wat is IORP II?

IORP II is een Europese richtlijn voor pensioenfondsen en premie-pensioeninstellingen. IORP II is een opvolging op de in 2003 geïmplementeerde IORP. Het doel van de nieuwe richtlijn is om grensoverschrijdende activiteiten verder te stimuleren, risico-gebaseerd toezicht te bevorderen en het bestuur en de transparantie van pensioenfondsen te verbeteren.

De richtlijn stelt onder andere nieuwe eisen aan de governance van pensioenfondsen en vereist dat fondsen rapporteren over de wijze waarop ESG-factoren (environmental, social and governance) worden geïntegreerd in de beleggingscyclus. Ook heeft IORP II nieuwe richtlijnen en gedetailleerde voorschriften omtrent de communicatie door pensioenfondsen naar pensioenfondsdeelnemers en gepensioneerden.

Wat is het doel van IORP II?

De implementatie van IORP II heeft vier hoofddoelen. De richtlijn heeft (1) tot doel om het functioneren van de interne markt te verbeteren en grensoverschrijdende pensioenactiviteiten mogelijk te maken. Daarnaast geeft de richtlijn (2) meer mogelijkheden voor toezichthouders. Ook beoogt de richtlijn (3) de communicatie met deelnemers en gepensioneerden te verbeteren. Tot slot is het doel om (4) een onafhankelijk en integraal risicomanagement in organisaties te creëren en te waarborgen.

Meer weten over de eisen van IORP II en de impact op uw fonds? Lees dan één van de onderliggende artikelen. Wat houdt de richtlijn bijvoorbeeld in? Wilt u tips over hoe u de sleutelfunctie risicobeheer onder IORP II kan indelen? Dit artikel kan u helpen. Tevens voorschrijft IORP II dat pensioenfondsen rapporteren of en hoe zij ESG-factoren integreren in hun beleggingsbeleid. 

Risicomanagement onder IORP II

Wij geven u graag meer inzicht in de wijze waarop wij pensioenfondsen kunnen ondersteunen in de uitvoering van de risicomanagementfunctie en versterking van de governance, door inzicht te geven in de verschillende financiële risico’s van de beleggingen. Ons Risk Solutions team heeft uitgebreide kennis en veel ervaring op het gebied van governance, risicomanagement en risicorapportages om pensioenfondsbesturen te ondersteunen bij de implementatie van IORP II. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Lees verder.

Larissa Gabriëlse

Meer weten over IORP II?

Larissa Gabriëlse

Business Development Director Pensions
+31 (0)20 557 5640