1. Home /
  2. Voorwaarden Tripartiete Dienstverlening...

Voorwaarden Tripartiete Dienstverlening (mei 2018)

In onderstaande brochure vindt u de Voorwaarden Tripartiete Dienstverlening van KAS BANK N.V.

KAS BANK’s voorwaarden voor tripartiete dienstverlening zijn aangepast naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25 mei 2018 van kracht is. De aanvullende bescherming die klanten genieten is nu beschreven in artikel 28 van deze tripartiete voorwaarden.

Daarnaast heeft KAS BANK een klein aantal andere wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn grotendeels bedoeld om nog beter te beschrijven hoe de samenwerking tussen KAS BANK en uw Broker in de praktijk nu al verloopt.

  • Zo is artikel 5.4 – dat ziet op de rapportages die KAS BANK verstuurt – vereenvoudigd.
  • Artikelen 8.3.2; 9.2; en 9.4 beschrijven nu beter dat uw Broker er op toeziet dat u aan uw (margin) verplichtingen voldoet die voortvloeien uit transacties die uw Broker voor u is aangegaan;
  • Tot slot is artikel 33.2 toegevoegd om nog beter te kunnen waarborgen dat toekomstige wijzigingen in wet- en regelgeving altijd tijdig kunnen worden geïmplementeerd – zodat u, uw Broker en KAS BANK aan wet- en regelgeving kunnen blijven voldoen.
Voorwaarden Tripartiete Dienstverlening