1. Home /
  2. Privacy Statement

Privacy Statement

KAS BANK N.V. (hierna: KAS BANK) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacy Statement. Dit Privacy Statement beschrijft onder meer de verwerkingsdoeleinden, het gebruik van cookies en de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Wij wijzigen dit Privacy Statement als nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Wij adviseren u daarom om bij elk bezoek aan onze website dit Privacy Statement te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.
Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 16 september 2019.

KAS BANK verwerkt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de wet. Wij verwerken persoonsgegevens die wij in kader van de websitebezoeken ontvangen. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor vooraf vastgestelde doeleinden ten behoeve van de door u gevraagde of met u overeengekomen diensten en/of dienstverlening.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee KAS BANK u als persoon kan identificeren. Zoals uw naam en adres maar ook het IP-adres van uw computer.

Op welke website is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle sites binnen de domeinen kasbank.com & www.kasbank.nl en apps van KAS BANK N.V. Deze websites en apps wordt beheerd door KAS BANK N.V. Wanneer in dit Privacy Statement gesproken wordt over de website(s) wordt hiermee gedoeld op alle sites binnen de bovengenoemde domeinen.

Dit Privacy Statement is van toepassing op de websites van KAS BANK en niet op websites van derden die via de websites van KAS BANK kunnen worden bezocht.

Beveiliging

KAS BANK neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens verkregen via de website tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met contact@kasbank.com.

Welke gegevens verwerkt KAS BANK bij bezoek aan haar websites?

Ter verbetering van de functionaliteiten van de websites van KAS BANK, gebruikt KAS BANK een aantal technische gegevens, zoals het type browser, de browsertaal en het IP-adres van de door u gebruikte computer. KAS BANK gebruikt hiervoor cookies. Voor meer informatie over cookies, zie de alinea ‘Gebruik van cookies’. Met behulp van deze gegevens verbetert KAS BANK onder andere het gebruiksgemak.

Als u als bezoeker op de websites van KAS BANK uw gegevens invult, dan verzamelt KAS BANK deze informatie zodat wij u kunnen identificeren en in sommige gevallen contact met u kunnen opnemen.

Welke persoonsgegevens verwerkt KAS BANK bij het aanbieden van haar diensten?

Indien u als klant van KAS BANK toegang heeft tot uw rekening(en) via internet, dan verwerken wij uw e-mailadres, rekeningnummer en telefoonnummer. Voor de identificatie van klanten worden naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres gebruikt.

Waarvoor gebruikt KAS BANK de gegevens?

KAS BANK verzamelt informatie van bezoekers van de websites van KAS BANK onder andere voor:
het kunnen verbeteren van haar dienstverlening en bedrijfsvoering
het kunnen aanbieden van informatie over (nieuwe) producten, diensten en informatie over onze onderneming
het kunnen optimaliseren van het functioneren van de websites

Daarnaast verwerkt KAS BANK persoonsgegevens van haar klanten voor de volgende doelen:

  • het uitvoeren van de dienstverlening aan u als klant, waaronder het administreren van uw rekening(en)
  • verzenden van onze nieuwsbrief
  • om veiligheidsredenen
  • contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • om goederen en diensten aan u te leveren; we delen alleen gegevens met derden in het kader van de met u afgesproken dienstverlening
  • om goederen en diensten aan u te leveren; we delen alleen gegevens met derden in het kader van de met u afgesproken dienstverlening
  • om wettelijke verplichtingen na te komen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Indien u persoonsgegevens van een ander dan uzelf met ons deelt, dan bent u ervoor verantwoordelijk om de betrokkene(n) daarover te informeren en indien nodig de benodigde toestemming daarvoor te verkrijgen voordat u deze persoonsgegevens met ons deelt.

KAS BANK bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens van bezoekers aan de website worden na 4 weken uit onze systemen verwijderd..

Gebruik van cookies

De websites van KAS BANK maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst als u een van onze websites bezoekt. Een cookie slaat informatie op over uw website bezoek, zoals welke pagina’s zijn bezocht en de gemiddelde tijd van het bezoek aan de websites. Als u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u de instellingen van uw internetbrowser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. U kunt dan mogelijk niet optimaal gebruik maken van onze websites.

Wij maken gebruik van functionele en niet functionele (analytische) cookies.

Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies om de dienstverlening via de websites gebruiksvriendelijker en persoonlijker te maken. Cookies slaan bepaalde gebruikersvoorkeuren op. Dit maakt het mogelijk voor KAS BANK gedragspatronen van bezoekers te verzamelen. Dit met als doel onze websites te verbeteren, correct te laten werken en om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van de websites.

Niet functionele (analytische) cookies

Niet functionele (analytische) cookies bevatten anonieme data en zijn weer onder te verdelen in:

  • Sessie cookies: met deze cookie houdt KAS BANK bij welke webpagina's u bezoekt en welke opties u gebruikt. Deze cookie wordt slechts bewaard voor de duur van uw internetbezoek. Als u uw internetbrowser afsluit, wordt de sessie beëindigd en de cookie verwijderd.
  • Permanente cookies: met een permanente cookie kan KAS BANK u bij een volgend bezoek herkennen. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Een permanente cookie wordt langer dan een sessie bewaard en kunt u zelf verwijderen van de device waarmee u de website heeft bezocht.

Deze analytisch cookies leggen vast hoe onze bezoekers onze website gebruiken. Met deze informatie kan het gebruik van onze website worden geanalyseerd en kunnen statistieken worden gegenereerd. Aldus kunnen wij onze websitebezoekers beter begrijpen en met die kennis de website verbeteren. Hiervoor gebruiken wij de dienst Google Analytics. In dat kader worden via onze website analytische cookies geplaatst van de aanbieder van de dienst: Google Inc.

Op basis van door deze cookies verzamelde gegevens stelt Google voor KAS BANK anonieme rapporten op met betrekking tot het gebruik van onze website.
Wanneer u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies wordt er geen gebruik gemaakt van bovenstaande cookie functionaliteit.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft onder andere het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u de KAS BANK verwerkt, kunt u contact opnemen en een inzageverzoek doen. Binnen een maand na ontvangst van een verzoek informeert KAS BANK de betrokkene over de uitvoering van het verzoek.

Indien u een overzicht wenst van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, kunt een schriftelijk verzoek tot inzage sturen aan:

KAS BANK N.V.
Afdeling Compliance
Postbus 24001
1000 DB Amsterdam

Om u te kunnen identificeren vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Als uw gegevens niet kloppen kunt u ons vragen deze gegevens aan te passen.

Gebruik voor het melden van datalekken het CACEIS DatalekMeldingFormulier. Datalekmeldingen en vragen over de inhoud van dit Privacy Statement kunt u richten aan onze Functionaris gegevensbescherming:
E-mail: privacyoffice@caceis.com onder vermelding van GDPR.

Schriftelijke informatieverzoeken kun u richten aan:

KAS BANK N.V.
Afdeling Compliance
Postbus 24001
1000 DB Amsterdam