1. Home /
  2. Disclaimer en copyright

Disclaimer en copyright

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en naar het oordeel van KAS BANK N.V. een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van de publicatie op deze website, kan KAS BANK er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft.

KAS BANK aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, het vertrouwen op of een handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op deze website. Hoewel het streven van KAS BANK erop is gericht dat deze website voortdurend toegankelijk is, aanvaardt KAS BANK ook geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het feit dat de website, om welke reden dan ook, (tijdelijk) buiten gebruik is gesteld of niet beschikbaar is.

Verwijzingen of hyperlinks in deze website naar websites van anderen zijn uitsluitend opgenomen voor het gemak van de gebruiker van deze website. KAS BANK is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van die anderen en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie op die websites.

Copyright

Alle opgenomen gegevens, waaronder mede begrepen teksten, foto's, afbeeldingen, illustraties, logo's, grafisch materiaal, handels- en merknamen en software, zijn eigendom van of in licentie bij KAS BANK dan wel de betreffende rechthebbende(n).

Deze gegevens worden beschermd op basis van het auteursrecht, merkenrecht en/of enig andere intellectueel eigendomsrecht. Deze (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op degene die gebruik maakt van (de gegevens van) deze site en KAS BANK, of de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot deze aangeboden gegevens. 

De gegevens van deze site mogen slechts worden afgedrukt of gedownload voor niet-commercieel persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KAS BANK is enig ander gebruik, zoals onder andere het vermenigvuldigen, verspreiden en doorsturen aan derden, van deze gegevens niet toegestaan.