1. Home /
 2. Over ons /
 3. Nieuws /
 4. IORP II in werking getreden, risicomanagementfunctie...

IORP II in werking getreden, risicomanagementfunctie essentieel

IORP II (Institutions for Occupational Retirement Provision) is op 13 januari 2019 in werking getreden. Deze richtlijn is opgesteld om de kwaliteit van de pensioenuitvoering in de hele Europese Unie te verbeteren. IORP II stelt nieuwe regels aan grensoverschrijdende waardeoverdrachten, risicobeheer, governance en communicatie met deelnemers. Met name de eisen op het gebied van governance en de inrichting van de risicomanagementfunctie zijn verzwaard.

14 jan 2019

Deel op  

De IORP II richtlijn schrijft voor dat pensioenfondsen drie sleutelfuncties moet invullen: de risicomanagementfunctie, de interne auditfunctie en de actuariële functie. De sleutelhouder van de risicomanagementfunctie beoordeelt, monitort en rapporteert over het risicobeheersysteem. Ook heeft de sleutelhouder risicomanagement een initiërende en adviserende rol bij het vormgeven van het risicobeheer.

Ons Risk Solutions team heeft uitgebreide kennis en veel ervaring op het gebied van governance, risicomanagement en risicorapportages om pensioenfondsbesturen te ondersteunen bij de implementatie van IORP II.

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen bij IORP II?

Het Risk Solutions team is gespecialiseerd in de ondersteuning en uitvoering van de risicomanagementfunctie en het versterken van de governance door inzicht te verschaffen in de verschillende financiële risico’s van de beleggingen.

 1. Risicorapportages

  Naast de Risk Monitor, onze hooggewaardeerde kwartaalrapportage, merken wij dat steeds meer pensioenfondsen behoefte hebben aan inzicht over bijvoorbeeld de ontwikkeling van de dekkingsgraad en de renteafdekking op maandbasis. Om aan deze wens te voldoen, hebben onze Risk Solutions experts het Flash Report ontwikkeld. Deze compacte rapportage geeft de beleggingscommissie het snelle inzicht waar men op meer frequentere basisbehoefte aan heeft. De opleverdatum van het Flash Report is werkdag 10 na maandeinde en het rapport geeft een aantal belangrijke kerncijfers.

  In onze brochure geven wij een overzicht van beide rapportages (Risk Monitor en Flash Report) en wordt het verschil tussen beide rapportages verder toegelicht.
 2. Onafhankelijk risicomanager

  De IORP II-richtlijn streeft een duidelijke scheiding van macht na door het toepassen van het Three Lines of Defence-model. Dat betekent dat er sleutelfuncties moeten worden benoemd en dat het pensioenfonds drie sleutelfuncties inricht om het bestuur te ondersteunen en om te zorgen voor een gezonde en prudente bedrijfsvoering. Binnen veel pensioenfondsen ontbreekt vaak een gespecialiseerde en onafhankelijk Risk Manager. Deze rol dient, voortvloeiend uit de IORP II regelgeving alsmede op aangeven van DNB, in meer detail te worden ingevuld. Invulling geven aan deze rol is evenwel geen gemakkelijke opgave, omdat het een relatief beperkt aantal uren per maand betreft.

  Met de kennis en ervaring van de risicospecialisten binnen ons Risk Solution team kunnen wij hier optimaal en op part time basis invulling aan geven voor pensioenfondsen. Wij bieden pensioenfondsen voor de ondersteuning van de sleutelhouder risicobeheer een maatwerkoplossing, waarbij gebruik wordt gemaakt van de risicomanagement expertise van het Risk Solutions team en van onze geavanceerde rapportagetools.

Wilt u meer informatie over onze risicorapportages en de Risk Manager? Download het Risk Management informatiedocument (te openen met Internet Explorer).

Download het Risk Management informatiedocument hier
Larissa Gabriëlse

IORP II, wat doet u ermee? Ik help u graag verder

Larissa Gabriëlse

Business Development Director Pensions
+31 (0)20 557 5640