1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Risicomanagement is essentieel...

Risicomanagement is essentieel voor KNRM

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) levert al sinds 1824 een uniek product: het gratis redden van mensenlevens op zee of de Nederlandse binnenwateren. Dat product wordt volledig gefinancierd uit private middelen: donaties, legaten en de vruchtopbrengst van het opgebouwde eigen vermogen.

Een effectief risicomanagement is dan in meerdere opzichten belangrijk. Enerzijds beschermt het de reputatie en daarmee de continuïteit van KNRM. Anderzijds moeten alle donateurs ervan op aan kunnen dat de KNRM zijn middelen zorgvuldig beheert.

31 jul 2015

Deel op  

"Vakmanschap, integriteit en een goed moreel kompas zijn veel essentiëler elementen voor herstel van vertrouwen dan normatieve regels.”

Roemer Boogaard, directeur KNRM

"Onze reputatie is onze belangrijkste asset," legt vertrekkend directeur Roemer Boogaard gepassioneerd uit. "Eén verkeerde beslissing van onze schippers of aan de wal kan ertoe leiden dat donateurs afhaken of dat wij niet meer worden opgenomen in legaten en schenkingen. Wij kunnen het ons dus niet veroorloven om reputatieschade op te lopen. Behoud van onze reputatie is dan een vorm van risicomanagement voor onze continuïteit op de lange termijn.”

Risicomanagement is dan heel belangrijk
De KNRM drijft al sinds 1824 op donaties, legaten en de vruchtopbrengst van het opgebouwde eigen vermogen. Uit deze drie bronnen worden de jaarlijkse exploitatiekosten van circa 15 miljoen euro betaald. "Je moet de risico’s in je portefeuille kennen, waar mogelijk beheersen maar vooral ook accepteren. Beleggen gaat nu eenmaal altijd gepaard met risico. Dan is het extra belangrijk om volledig transparant te zijn over je beleggingsbeleid en de keuzes die je maakt. Wij leggen daarom altijd uit wat we doen, waarom we dat doen en wat we ervan geleerd hebben.”

De passief beheerde portefeuille van beleggingsfondsen en indextrackers is sinds eind 2014 volledig duurzaam samengesteld op basis van de UN-PRI, uitsluitingscriteria en best in class criteria voor bepaalde assets. Het beleid wordt getoetst door een externe vermogensbeheerder in samenwerking met Sustainalytics. Bij het beheer streeft de KNRM naar een juiste mix tussen rendement en risico. Beleggingsbeslissingen neemt de KNRM zelf op basis van het beleggingsstatuut, het mandaat van de Financiële commissie en advies door een externe vermogensbeheerder. Per 1 juni ligt de beslissingsbevoegdheid niet meer alleen bij de directeur en het Hoofd Organisatie. “Dat is alleen maar goed, want het versterkt onze compliance en governance structuur.”

Integriteit essentieel
“In een civil society zou ieder goed doel uit zichzelf de morele verplichting moeten voelen om transparant verantwoording af te leggen. Wat dat betreft vraag ik mij oprecht af of het komende Validatiestelsel veel toegevoegde waarde heeft. Je kunt beter sturen op goed gedrag. Als bestuur moet je altijd voor je mensen blijven staan en je niet gaan verschuilen achter regels of procedures.”

Roemer Boogaard mag graag een beetje plagen. Zo heeft hij een duidelijke mening over toezicht en nut en noodzaak van regels voor de pensioensector. Liever dan eindeloze rapportages ziet hij dat de toezichthouders inzetten op vakmanschap en vertrouwen. “Als directeur vertrouw ik op het vakmanschap van mijn schippers. Zij moeten in moeilijke omstandigheden mensenlevens redden. Dan helpt het niet echt als ik precies voorschrijf hoe hij dat moet doen. Als de situatie om een andere oplossing vraagt moet hij de risico’s weten in te schatten en daarnaar handelen. Achteraf moet je dan evalueren of er adequaat is gehandeld. In de pensioensector lijkt regels afvinken echter belangrijker geworden dan vakmanschap. Dat lijkt mij de verkeerde weg. Vakmanschap, integriteit en een goed moreel kompas zijn veel essentiëler elementen voor herstel van vertrouwen dan normatieve regels.”

Vertrouwen en continuïteit zoekt KNRM ook bij zijn providers

Langdurige relaties met externe providers, en dan liefst met een Nederlandse partij, hebben bij KNRM de voorkeur. Net als een duidelijke splitsing tussen bewaren en beheren van het vermogen. KNRM laat bijvoorbeeld alle transacties controleren door bewaarder KAS BANK als ‘trusted third party’. “Wij willen onafhankelijk zijn ten opzichte van de vermogensbeheerder. Dan is de prijs/kwaliteit verhouding belangrijker dan sturen op de laagste prijs.”

Lees het volledige artikel 'Risicomanagement is essentieel voor KNRM'
Abdel Hamdaoui

Meer weten?

Abdel Hamdaoui

Business Development Manager
+31 (0)20 557 5635