1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Meer transparantie is goed voor...

Meer transparantie is goed voor kostenbewustzijn

Op 24 juni vond in het FD Auditorium in Amsterdam het BNR debat “Is transparantie het nieuwe groen?” plaats.

Neurowetenschapper Viktor Lamme gooide maar meteen de knuppel in het hoenderhok: "Meer transparantie is funest voor meer vertrouwen." Ons eigen onderzoek naar kostentransparantie laat een genuanceerder beeld zien.

25 jun 2015

Deel op  

Bestuurders, beleidsmakers, toezichthouders en wetenschappers discussieerden onder leiding van BNR presentatrice Marijke Roskam over de rol van transparantie in de financiële sector, de invloed van informatietechnologie en de impact van kostentransparantie op institutionele beleggers.

Viktor Lamme (neurowetenschapper): Meer transparantie is funest voor meer vertrouwen
Als sociale wezens hebben mensen elkaar nodig om dingen te bereiken. Daarom neigt de mens van nature naar vertrouwen. Ondertussen houdt hij zijn eigen belang scherp in het oog. Naarmate meer ‘negatieve’ informatie beschikbaar komt, bijvoorbeeld over de kosten van hun pensioen of beleggingen, zal het vertrouwen eerder af- dan toenemen. Ook zullen mensen bij een overdaad aan informatie ‘slechtere besluiten’ nemen, omdat zij zich vooral door negatieve informatie laten leiden. Daarom pleitte Lamme voor ‘intransparantie’ in plaats van meer transparantie.

Rob de Lange (journalist bij Het Financieele Dagblad): Meer transparantie is een goede zaak.
Transparantie zou een vast onderdeel moeten zijn van het integriteitsbesef van mensen en bedrijven. Maar het woord transparantie wordt ook vaak ‘misbruikt’. Problemen lossen zich niet vanzelf op door informatie zonder verdere toelichting op tafel te gooien. Zo verschuift het probleem naar de ontvanger van de informatie zelf. De trend naar meer transparantie is volgens de Lange echter onomkeerbaar. Steeds meer bedrijven en organisaties, met de publieke sector voorop, maken daar al werk van. En dan niet omdat het moét, maar omdat de noodzaak daartoe zelf wordt gevoeld.

Stelling: Transparantie is van middel tot doel verheven
Na stemming bleek een meerderheid in de zaal het met deze stelling eens. Pannellid Barbara Baarsma (directeur Stichting Economisch Onderzoek) nuanceerde de uitkomst met de opmerking dat bij transparantie te weinig maatwerk wordt geboden. Transparantie zou een middel moeten zijn om markten efficiënter te laten functioneren. Regelgeving en toezicht kan daarbij helpen, maar het zijn commerciële marktpartijen die de tools en de data moeten leveren. Anders leidt meer regelgeving tot collusie en daarmee inefficiëntie, aldus Baarsma.

Stelling Transparantie geeft klanten het broodnodige inzicht in hun beleggingen
De uitslag (50% eens / 50% oneens) liet zien dat de voordelen van transparantie nog niet voor iedereen evident zijn. Er heerst nog de nodige scepsis over de voordelen.

Stelling: Door transparantie is mijn vertrouwen in de financiële sector helemaal verbeterd
De helft van de aanwezigen stemde hier ’Integendeel’. De sprekers zagen daarin vooral een aansporing om het transparantiedebat te blijven voeren.

KAS BANK onderzoekt kostentransparantie

Voorafgaand aan het debat voerden wij een eigen onderzoek uit naar kostentransparantie. 21 pensioenfondsen en 3 pensioen-consultants namen aan het onderzoek deel. In het kort luidden de bevindingen als volgt:

  • Het merendeel van de pensioenfondsen rapporteert over de kosten inclusief een toelichting op basis van de kerngetallen volgens de Aanbevelingen van de Pensioenfederatie.
  • Vrijwel alle deelnemers zien toegevoegde waarde in een kostenbenchmark. Belangrijkste vereiste voor een goede benchmark is dat vergelijkbare pensioenfondsen zijn opgenomen.
  • Bijna de helft van de respondenten ziet op tegen de inspanningen om zelf de benodigde data te verzamelen en ter beschikking te stellen. Zij wachten liever de komst van een marktleider voor kostenbenchmarking af.
  • Ruim 2/3 van de respondenten krijgt éénmaal per kwartaal een kostenrapportage, terwijl 8% door lopend inzicht in de kosten heeft . De meerderheid zou graag vaker geïnformeerd worden dan nu het geval is.
  • Afhankelijk van de omvang van een fonds kijkt men intensiever naar de kosten. 58% geeft aan beperkt de kosten te managen, doorgaans in het periodiek overleg met de asset manager. De kosten worden dan bekeken in relatie tot het behaalde resultaat en de benchmark.
  • 42% van de respondenten geeft aan detailinformatie te gebruiken, zoals splitsing van de kosten naar transactiekosten, custody en fees.
Lees het volledige artikel: Meer transparantie is goed voor kostenbewustzijn
Pol de Jaeger

Meer weten?

Pol de Jaeger

Business Development Manager
+31 (0)20 557 2293