1. Home /
 2. Over ons /
 3. CACEIS Insights /
 4. Gezond en verantwoord rendement...

Gezond en verantwoord rendement behalen; bestaat dat nog?

Het behalen van een gezond en verantwoord rendement is in deze tijd een grote uitdaging. Toch zijn er voldoende kansen, deze kansen willen we vaak niet zien omdat we in de veronderstelling leven dat het te veel risico’s met zich mee brengt. Dit stigma treft ook securities lending. Niet terecht naar mijn mening, want op de juiste manier kunt u onder een verantwoord risico extra inkomsten genereren. Tegelijkertijd behoudt u de mogelijkheid om effecten terug te roepen en kunt u (blijven) voldoen aan uw ESG beleid. Ik zet het hoe en wat rond securities lending voor u uiteen.

26 mrt 2019

Deel op  

Wat is securities lending?

Securities lending is voor beleggers een relatief gemakkelijke manier om naast dividend en koerswinst – extra rendement te genereren op de aandelen die voorlopig niet worden verkocht indien dit niet past bij het (langetermijn) beleggingsbeleid.

Securities lending is het tijdelijk uitlenen van effecten, waarbij het juridische eigendom wordt overgedragen naar de inlener. Het economische eigendom blijft gedurende de gehele uitleenperiode echter bij de uitlener. Met andere woorden, als u belegt in aandelen, dan kunt u deze met behoud van het economisch eigendom uitlenen aan derden. Deze aandelen worden uitgeleend tegen betaling van een “leenvergoeding” en zekerheid in de vorm van non cash onderpand.

De wereldwijde securities lending markt (leningwaarde) kent een waarde van € 1,8 biljoen, waarvan een derde afkomstig is uit Europa. Hiervan is de verdeling tussen de verschillende asset classes:

 • 44% Staatsobligaties
 • 44% Aandelen
 • 12% Credits & overige

In 2018 liet de securities lending markt een groei zien, met name op het gebied van staatsobligaties tegen non cash onderpand.

Waarom leent men in?

In de huidige markt, met lage rentestanden, zijn rendementen lang niet altijd toereikend om langetermijnstrategieën te ondersteunen. Securities lending is een goede toevoeging op uw beleggingsstrategie, waarbij u onder een verantwoord risico extra rendement kunt behalen. ‘Iedereen’ doet aan securities lending, zo ook de ECB die de door haar opgekochte obligaties uitleent.

Drie redenen om over te gaan op securities lending:

 1. Extra rendement
  Voor institutionele beleggers is securities lending een goed instrument met een laag risicoprofiel om extra rendement te genereren op effecten die voor een langere periode in portefeuille blijven. Door deze uit te lenen aan zorgvuldig geselecteerde partijen genereert u extra inkomsten, terwijl de uitgeleende effecten op ieder moment opvraagbaar zijn.
 2. Liquiditeit en risicomanagement
  Effecten worden ingeleend om het settlementproces soepel te laten verlopen. Uitlenen van effecten zorgt namelijk voor meer liquiditeit. Daarnaast heeft het een risicomitigerend effect. Enerzijds wordt op verantwoorde wijze extra rendement gegenereerd, anderzijds kunnen beleggingsstrategieën ongewijzigd blijven en kunt u te allen tijde voldoen aan de marginverplichtingen.
 3. Invulling geven aan wet- en regelgeving
  Bij het uitlenen van effecten wordt op volledige gecollateriseerde wijze liquiditeit tussen marktpartijen verruild. Dat biedt marktpartijen de mogelijkheid om te kunnen voldoen aan een door wet- en regelgeving gedreven marginverplichting, zoals onder European Market Infrastructure Regulation (EMIR). Of voldoen aan een leveringsverplichting richting tegenpartij of Collateral Support Annex (CSA).

Waar moet u op letten als u wilt uitlenen?

Wees er vooraf zeker van dat u een aantal vragen heeft beantwoord.

 1. Bijvoorbeeld, kunt u zelf het stemrecht blijven uitoefenen over de uitgeleende aandelen? Het securities lending programma kan naar uw wensen worden vormgegeven waaronder de mogelijkheid om zelf van het stemrecht gebruik te maken.
  Is het programma volledig gecollateriseerd? De waarde van het onderpand is altijd hoger dan de waarde van de uitgeleende effecten. U ontvangt dagelijks onderpand op de onderpandrekening waarmee u volledig gecollateriseerd bent.  
 1. Wat voor gevolgen heeft het uitlenen van effecten op mijn ESG beleid? Uw beleid zal ook op het onderpand worden toegepast. Zo ontvangt u geen effecten als onderpand welke niet passen binnen uw ESG beleid. Op basis van de antwoorden op die vragen kunt u bepalen of u gaat uitlenen en onder welke voorwaarden u dat wilt doen.

Hoe werkt het?

Wij kunnen u volledig ondersteunen bij het uitlenen van uw beleggingsportefeuille. Binnen een vastgesteld risicokader en onder duidelijke onderpandvoorwaarden kunt u op die manier een optimaal rendement genereren. Door ons wereldwijde netwerk kunnen wij uw liquiditeit tegen laag risico uitlenen, waarbij wij geen cash, noch financiële instellingen als onderpand accepteren. Tevens checken wij periodiek de kredietwaardigheid van de tegenpartijen of, wanneer dat wenselijk is, op ad-hoc-basis.

Wij bieden u een transparant en volledig maatwerkprogramma dat voldoet aan uw ESG-beleid en principes. Daarbij bieden wij de mogelijkheid tot het aanleveren van maatwerk rapportages op uw securities lending activiteiten. Ons securities lending programma is een ISAE 3402 proces en is daarmee aan zowel een interne als een externe audit onderhevig en wij zijn lid van de International Securities Lending Association (ISLA).

Het inrichten van het securities lending programma, waar geen kosten aan verbonden zijn, doen wij samen met u. Tegen een lage risicobereidheid, veilig, flexibel en naar uw wensen ingericht programma om extra rendement te genereren of een kostenbesparing te realiseren op effecten die u voor langere periode in uw portefeuille heeft.

Beta Steiner

Vragen over Securities Lending?

Beta Steiner

Hoofd Securities Lending, Repo, Collateral Management & Order Execution
+31 (0)20 - 557 2500