1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. Class actions als onderdeel van...

Class actions als onderdeel van een goed ESG-beleid

Deelnemen aan een Class Action past prima in een goed ESG-beleid. Als institutionele belegger geef je daarmee praktisch invulling aan je sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

22 mei 2017

Deel op  

Bovendien is de financiële compensatie onderdeel van het beleggingsresultaat.

Mitchel Steur

Een Class Action is een gezamenlijke juridische procedure van gedupeerde beleggers tegen een onderneming. Twee factoren zijn altijd kenmerkend voor een Class Action:

  • De oorzaak van de geleden schade is vergelijkbaar voor iedereen die deelneemt aan de Class Action;
  • Het aantal personen en/of instellingen dat deelneemt aan de Class Action is dusdanig groot van omvang dat het niet praktisch is om ze allemaal hun verhaal te laten doen in de rechtszaal.

Aanleiding tot een class action is doorgaans dat beleggers op het moment van investeren niet juist waren geïnformeerd, waardoor uiteindelijk een (vermeend) verlies is ontstaan. Class actions vinden vaak plaats naar aanleiding van een gebeurtenis van vele jaren geleden. De gemiddelde belegger zal dan niet meer helder op het netvlies hebben of hij/zij in die periode zelf ook in het bezit van de effecten was en dus mogelijk recht heeft op een deel van de schadevergoeding.

Hoe kun je deelnemen aan een Class Action?

Deelname is mogelijk indien de belegger kan aantonen dat hij/zij ten tijde van de negatieve gebeurtenis in bezit was van de effecten in de betreffende onderneming. De belegger kan vervolgens kiezen voor de opt-in of opt-out variant.

Bij de opt-in variant dient de eigenaar van de effecten voorafgaand aan de rechtszaak actief aan te geven dat hij mee wil doen aan de class action. Doe je dat niet, dan heb je ook geen recht op een vergoeding indien de rechter de aanklager in het gelijk stelt.
Bij de opt-out variant doe je altijd mee aan de class action en deel je mee in de vergoeding indien de klagende partij in het gelijk wordt gesteld. Vaak gaat dit op basis van ‘no cure no pay’. Standaard deelnemen aan de opt-out variant werkt voor de deelnemers dus niet per se kostenverhogend. Meedoen via de opt-out variant is mogelijk door class actions als product af te nemen bij bijvoorbeeld uw custodian.

Class actions & ESG-beleid

Bij de beslissing om deel te nemen aan een class action speelt vaak nog een ander 'sentiment' mee. Het zou 'niet netjes' zijn om een bedrijf aan te klagen waarin je eerder nog hebt geïnvesteerd. Dit standpunt verliest terrein nu actief invulling geven aan een ESG-beleid steeds belangrijker wordt. Vaak is een dergelijk beleid ingericht op het uitsluiten van typen organisaties, werkzaamheden of producten omdat deze niet zouden passen bij de visie of maatschappelijke verantwoordelijkheid van de belegger. Maar wat nou als een organisatie die initieel als ‘goed’ werd beschouwd, toch iets doet wat niet door de beugel kan, waardoor uiteindelijk een verlies van waarde voor de belegger ontstaat?

Steeds meer (institutionele) beleggers zien class actions als een probaat middel om verder invulling te geven aan hun ESG-beleid. Immers, de initiële keuze voor een bepaalde investering kan goed zijn geweest. Wanneer echter, bijvoorbeeld door fraude, schade wordt geleden (denk aan het sjoemelsoftwareschandaal bij Volkswagen), kan dit een aantasting zijn van de visie en maatschappelijke verantwoordelijkheid van de belegger ten tijde van de belegging. Dan is het juist heel sterk om een instrument ter beschikking te hebben om de betreffende onderneming alsnog ter verantwoording te roepen.

Een class action is daarmee een goed controle-instrument om concreet invulling te geven aan het ESG-beleid op basis van de gestelde ESG-richtlijnen. Bovendien is de financiële compensatie onderdeel van het beleggingsresultaat. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Jeannet Bijker

Wij zijn benieuwd naar uw reactie!

Jeannet Bijker

Business Development Manager
+31 (0)20 557 5938