1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. Blockchain als alternatief voor...

Blockchain als alternatief voor het rode potlood

Vandaag vindt de Tweede Kamerverkiezing plaats. Kiezers stemmen nog traditioneel met het rode potlood. Stemcomputers zijn (nog) niet veilig genoeg bevonden. De oplossing kan gevonden worden in de financiële sector. Gebruik Blockchain technologie!

15 mrt 2017

Deel op  

Als u uw stem veilig kunt toevertrouwen aan een digitaal systeem, zou u het rode potlood dan nog gebruiken?

Otto Hulst

In de Senaat van de Amerikaanse staat Maine is een wetsvoorstel ingediend om een commissie te laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de verkiezingen via blockchain technologie te laten verlopen. Doelstelling van de op te richten commissie is om het verkiezingsproces te verbeteren op de gebieden veiligheid, transparantie en kosten. Bij een positeve uitkomst zal de blockchain technologie dan het stempotlood en papier gaan vervangen.

Wat zou dit betekenen?

Stemmen via het papieren-systeem ziet er als volgt uit: stemmen worden uitgebracht, geregistreerd, verzameld, geteld en gecontroleerd door één centrale partij. Bij blockchain-technologie verrichten de stemmers deze taken zelf! Zij hebben namelijk allemaal een kopie van de database met uitgebrachte stemmen. Stemmen vervalsen of meerdere keren stemmen is daardoor onmogelijk. De andere gebruikers van het netwerk merken dit meteen op.

Brug naar de financiële wereld

Om een brug te slaan naar de financiële wereld: stemmen komt hier ook vaak voor. Een aandeel in een bedrijf geeft een belegger immers (meestal) stemrecht in dat bedrijf. Het uitoefenen van dit stemrecht gebeurt vaak via een volmacht. Dit heet proxy voting. Proxy voting is erop gericht is om wereldwijd op alle aandeelhoudersvergaderingen uw stemrecht uit te kunnen oefenen. Dit gebeurt via een elektronisch proces, omdat het simpelweg onmogelijk is om altijd en overal op een vergadering aanwezig te zijn.

Toekomstperspectief?

Niet gebruik maken van je stemrecht is onverstandig. Hierdoor beperk je namelijk de invloed die je als aandeelhouder kunt uitoefenen op een bedrijf. Ook hier kan blockchain-technologie voor een doorbraak zorgen. Maar daarvoor moeten eerst wat horden genomen worden.

De twee belangrijkste horden zijn de stand van de techniek en het vertrouwen van de maatschappij in deze specifieke technologie. De huidige stand van de blockchain-technologie laat nog niet toe dat hij ingezet kan worden voor een volledig anonieme, foutloze en veilige stemprocedure. Wel is de nodige vooruitgang geboekt. Verschillende pilots hebben aangetoond dat het niet lang meer hoeft te duren voordat het wél anoniem, foutloos en veilig kan.

Als de stand van de techniek het toelaat, is er nog vertrouwen van de maatschappij in nieuwe technologieën nodig. In mijn optiek is dit een kwestie van tijd. De technologieën die nu als de normaalste zaak van de wereld worden beschouwd, waren jaren geleden niet eens voorstelbaar. Maar wanneer is er sprake van een maatschappelijk omslagpunt? Wanneer is er voldoende vertrouwen in blockchain-technologie? Als u uw stem veilig kunt toevertrouwen aan een digitaal systeem, zou u het rode potlood dan niet meer gebruiken?

Otto Hulst

Vragen?

Otto Hulst

Innovation Lead KAS Lab
+31 (0)20 - 557 2537