1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. Laat uw stem niet verloren gaan...

Laat uw stem niet verloren gaan

"Stemmen tijdens de aandeelhoudersvergadering is één van de belangrijkste rechten die je hebt, dus je bent gek als je dit recht als aandeelhouder niet uitoefent.” Met deze stelling ben ik het helemaal eens. Vooral waar het institutionele beleggers betreft.

28 okt 2016

Deel op  

Actief stemmen op afstand wint duidelijk aan belang als uitvoeringsinstrument voor het verantwoord beleggen beleid.

Pol de Jaeger

Bij steeds meer beleggers vormt duurzaam beleggen een wezenlijk onderdeel van het beleggingsbeleid. Zo’n beleid begint met een heldere visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen en beleggen op basis van duidelijke ESG (Environmental, Social and Governance) criteria. Vervolgens kan een insluitings- of uitsluitingsbeleid worden geformuleerd. Een goed voorbeeld van een institutionele belegger met een insluitingsbeleid is Stichting Pensioenfonds Werk en (re)Integratie. Dit fonds investeert een deel van zijn vermogen bewust in bedrijven die serieus werk maken van de integratie van mensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. Een ander voorbeeld van duurzaam beleggen beleid zijn de uitvoeringsorganisaties APG en PGGM. Zij willen met hun beleggingen direct bijdragen aan de zeventien UN Sustainable Development Goals (SDG’s) voor 2030. Maar ook middelgrote en kleinere (institutionele) beleggers maken steeds meer werk van duurzaam beleggen.

Stemmen is een belangrijk uitvoeringsinstrument

Een belangrijk uitvoeringsinstrument is het persoonlijk spreken en stemmen tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Aan persoonlijk stemmen kleeft echter een belangrijk praktisch bezwaar. Een belegger kan niet daadwerkelijk bij alle aandeelhoudersvergaderingen aanwezig zijn. Het ‘vergaderseizoen’ is namelijk kort, doorgaans het eerste kwartaal, en op één dag vinden vaak meerdere vergaderingen in meerdere landen tegelijk plaats. Tegelijk fysiek aanwezig zijn in Amsterdam, New York, Canberra of Singapore is zelfs voor grote beleggers vrijwel onmogelijk en kan ook (te) duur zijn. Gelukkig is persoonlijke aanwezigheid niet per se noodzakelijk. ‘Stemmen op afstand’, ofwel ‘global proxy voting’, is een uitstekend alternatief. In plaats van persoonlijk aanwezig te zijn, stemt de belegger dan elektronisch vanuit zijn eigen bureaustoel. Op die manier kan hij op 1 dag op meerdere plaatsen tegelijk ‘aanwezig’ zijn. Zo benut een belegger haar stemrecht optimaal bij alle bedrijven waar zij een positie in heeft.

Uw stem vertegenwoordigt ook de achterliggende klanten

Maar er is meer. Door zoveel mogelijk actief te stemmen vertegenwoordigen (institutionele) beleggers ook de stem van hun achterliggende klanten. Door vooraf én achteraf transparant over hun beleid en stemgedrag te communiceren, bijvoorbeeld richting Verantwoordingsorganen, vergroten zij de betrokkenheid van hun klanten/deelnemers bij verantwoord beleggen. Hun feedback kan dan weer aanleiding zijn om het beleid bij te stellen of een volgende keer anders te stemmen. Zo bezien is actief stemmen dus ook van groot maatschappelijk belang.

Inmiddels stemt al 60 procent van de pensioenfondsen in ons land ‘op afstand’ tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Dat concludeert toezichthouder DNB in haar recent verschenen themaonderzoek over Duurzaam Beleggen in de Pensioensector. Maar ook vermogensbeheerders, beleggingsfondsen en charitatieve instellingen maken steeds vaker gebruik van hun stemrecht. Een mooi voorbeeld hiervan is Actiam. Deze vermogensbeheerder maakt zowel zijn stembeleid als de door Actiam (in opdracht) uitgebrachte stemmen voor iedereen inzichtelijk.

Actief stemmen op afstand wint duidelijk aan belang als uitvoeringsinstrument voor het verantwoord beleggen beleid. Het is bovendien eenvoudig uitvoerbaar. Laat uw stem daarom niet verloren gaan!

Jeannet Bijker

Vragen?

Jeannet Bijker

Business Development Manager
+31 (0)20 557 5938