1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. EMIR Clearing; waar moeten pensioenfondsen...

EMIR Clearing; waar moeten pensioenfondsen op letten

Onder EMIR moeten pensioenfondsen vanaf augustus 2017 hun Over-The-Counter (OTC) derivatencontracten verplicht gaan clearen via een centrale tegenpartij. De gevolgen van deze verplichting zijn nu al merkbaar. Waar moet u bij centrale clearing op letten?

30 sep 2016

Deel op  

Hoe dan ook doet u er goed aan om scherp naar het clearingproces en de bijbehorende kosten te kijken.

Marcel Kruse

Uit onderzoek blijkt dat de transactiekosten van bilaterale rentederivaten (‘swaps’) en centraal geclearde swaps sterk uiteen lopen. Waar de transactiekosten van bilaterale swaps eerst in tienden van basispunten werden gequoteerd, liggen deze kosten tegenwoordig eerder op een aantal basispunten (terwijl geclearde trades nog steeds tienden van basispunten kosten). Centrale clearing lijkt dus een gunstig effect te hebben op de handelskosten van swaps. Mede hierom doen pensioenfondsen er verstandig aan de benodigde infrastructuur voor centrale clearing van OTC derivaten zo snel mogelijk in te richten.

Waar moeten pensioenfondsen bij centrale clearing op letten? Er zijn grofweg twee routes mogelijk: een directe aansluiting van het pensioenfonds op een Central Counter Party (CCP) of een indirecte aansluiting op een CCP via een General Clearing Member (GCM). Beide routes hebben voor- en nadelen.

Directe route

Bij de directe route regelt het pensioenfonds zelf de technische aansluiting op de CCP*. Dat vraagt om een stevige investering in techniek en capaciteit. Het betekent ook dat het pensioenfonds zélf de door de CCP gevraagde variation margin moet storten (‘margin funding’). Hiervoor is dagelijks een grote hoeveelheid cash vereist. Het is belangrijk dat het pensioenfonds voortdurend ‘in control’ is door middel van een geavanceerde liquiditeitenmanagementfunctie. Niet ieder pensioenfonds is daartoe in staat.

Een mogelijk nadeel van de directe route is dat het pensioenfonds voor iedere aansluiting op een CCP een aparte clearingovereenkomst moet tekenen. Dat vraagt om zeer specifieke juridische kennis en kost doorgaans zeer veel tijd. Heeft het pensioenfonds zelf de kennis in huis of zal de expertise extern ingehuurd moeten worden?

Indirecte route

Bij de indirecte route loopt de technische aansluiting van het pensioenfonds op de CCP via zijn General Clearing Member(s). Deze optie kan veel tijd en technische capaciteit schelen. Aan de andere kant brengt een GCM voor deze route doorgaans wel balanskosten in rekening. U kunt deze kosten afwegen tegen de kosten van een eigen, directe aansluiting op een CCP. Een voordeel is dat de GCM wel veel juridisch werk uit handen neemt.

En nu?

Bij de keuze voor de directe of indirecte route moet het pensioenfonds zich in de eerste plaats afvragen welke route het beste past bij de omvang en organisatorische inrichting van het pensioenfonds.

Beschikt het pensioenfonds over voldoende juridische en technische kennis en capaciteit? Is het liquiditeitenmanagement zodanig ingericht dat het fonds zelf meerdere malen per dag voldoende cash kan storten aan de CCP? Dan is een rechtstreekse aansluiting op een CCP voor uw fonds mogelijk de beste optie.

Mocht het antwoord op deze vragen ontkennend zijn, dan is het aan te bevelen om de indirecte route via een GCM nader te onderzoeken. Bij deze route loopt het fonds geen direct balansrisico en tekent het fonds slechts één clearingovereenkomst met de GCM.

Hoe dan ook doet u er bij beide opties goed aan om scherp naar het proces en de bijbehorende kosten te kijken.

Bart Osinga

Meer weten?

Bart Osinga

Balance Sheet Manager
+31 (0)20 557 2841