1. Home /
  2. Hoe wij werken /
  3. Onze strategie

Onze strategie

Technologie en economische groei geven mensen meer welvaart. Om onze welvaart te behouden streven we als maatschappij naar financiële zekerheid. Daarom bouwen we pensioenvermogen op, sparen we geld voor onze kinderen en sluiten we verzekeringen af.

Voor nu en voor later, voor onszelf en voor toekomstige generaties.

Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken

In een snel veranderende wereld met toenemende onzekerheden, is vermogensopbouw een belangrijk maatschappelijk anker. Steeds meer mensen nemen daarbij het heft in eigen handen. Zij bereiden zich actief voor op de toenemende individualisering en digitalisering bij de opbouw van vermogen. Wij zijn de bank die hen daarbij helpt met onze diepgaande effectenkennis en de ontwikkeling van unieke en duurzame administratieve- en bancaire oplossingen.

Professionele beleggers hebben behoefte aan een gespecialiseerde organisatie die ze hun vermogen veilig kunnen toevertrouwen. Een organisatie die hun vermogens bewaart, administreert en hierover zorgvuldig rapporteert. Zodat zij volledig kunnen richten op het bereiken van een optimaal beleggingsresultaat. Wij zijn die organisatie.

Wij willen de leidende specialist zijn op het gebied van bewaar- en administratiediensten voor professionele beleggers. Wij zijn in control, wendbaar en daadkrachtig en verbeteren continu. Onze klanten staan altijd centraal.

Sikko van Katwijk
Hoe maken wij onze ambitie waar?

Hoe maken wij onze ambitie waar?

Onze ambitie om welvaart voor toekomstige generaties mogelijk te maken, krijgt mede vorm door de veranderende behoeftes van onze klanten. Hun behoeftes vormen de basis voor onze strategische prioriteiten.

Strategie en ambitie - vier strategische prioriteiten

# 1 Client Empowerment

Markten en wet & regelgeving veranderen voortdurend. Wij luisteren goed naar de behoeften van onze klanten om zich aan deze veranderende omgeving aan te kunnen passen.

Door middel van co-creatie, mogelijkheid tot maatwerk en onze unieke administratieve- en bancaire oplossingen stellen wij onze klanten in staat om te veranderen waar en waneer dat nodig is. We werken samen met toezichthoudende instellingen om klanten optimaal te ondersteunen met rapportages en data-verzoeken. 

Vanuit onze onafhankelijke rol voeren wij de voor de klant noodzakelijke controles uit. Door onze inbreng wordt de governance van de klant zelf versterkt. 

# 2 Data Driven

Een flexibele, betrouwbare en hoogwaardige IT infrastructuur en dienstverlening zijn essentieel om groei voor onze klanten mogelijk te maken. De digitalisering van de maatschappij stelt hoge eisen aan de veiligheid van zowel assets als klantdata en onderstreept het belang van flexibiliteit.

Op basis van hoogwaardige data en informatie ontwikkelen wij duurzame governance- en marktoplossingen die klanten in staat stellen aan de informatiebehoeftes van toezichthouders en de verwachtingen van de samenleving te voldoen. Onze data zijn altijd beschikbaar, actueel en veilig.

#3 Unieke Specialist

Wij zijn al meer dan 200 jaar actief in de Europese financiële sector. Onze unieke en waardevolle kennis stelt ons in staat om vooruitstrevende oplossingen voor onze klanten te ontwikkelen. Multidisciplinaire samenwerking en heldere communicatie dragen bij aan een optimale klantbeleving. Op die manier creëeren wij duurzame waarde voor onze stakeholders.

#4 Operational Excellence

Wij bieden iedere klant passende ondersteuning bij het beheer van hun collectieve vermogen. Voor de beste beslissingen moeten klanten blind kunnen vertrouwen op de betrouwbaarheid van onze informatie en rapportages. Daarom hanteren we een zeer rigide controlemodel.

Operational Excellence betekent ook zorgvuldig luisteren naar de feedback van klanten en vanuit de markt. Verder investeren wij continu in de vakkennis en het potentieel van onze medewerkers.

Remko Dieker

Meer weten over onze strategie?

Remko Dieker

Secretaris van de Raad van Bestuur / Investor Relations
+31 (0)20 557 51 80