Alexander Sturgis

Vanuit het Ashmolean Museum in Oxford deelt directeur Dr. Alexander Sturgis zijn visie in de manier waarop hij de waarde van zijn collecties interpreteert en relevant maakt voor de toekomst.

Deel op  

"Beschermen van bezit betekent ontwikkelen voor de toekomst"

Vanuit het Ashmolean Museum in Oxford deelt directeur Dr. Alexander Sturgis zijn visie op het interpreteren van waarde van zijn collecties. En hoe hij collecties waardevol maakt en houdt voor de toekomst. Want dat ziet hij in zijn rol als custodian als zijn belangrijkste taak. Sturgis heeft in de loop van zijn carrière, die hem van de National Gallery in Londen via het Holburne Museum in Bath naar het Asmolean leidde, naam en faam gemaakt in het ontwikkelen van waarde bij het samenstellen van collecties.


Zijn strategie richt zich op het creëren van een historisch relevant effect tussen verschillende stukken in een collectie waardoor deze als geheel meer betekenis krijgt. Zowel in termen van geldelijke waarde als educatieve en artistieke waarde.

Play
5:17

Alexander Sturgis geeft zijn visie op custodianship